profilpracodawcy.info

O Allianz Polska

Grupę Allianz tworzą w Polsce cztery firmy:
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska SA oferujące ubezpieczenia majątkowe,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferujące ubezpieczenia na życie,
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. prowadzące otwarty fundusz emerytalny,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oferujące fundusze inwestycyjne.
Każdemu Klientowi zapewniamy profesjonalną, kompleksową obsługę przez jednego agenta w zakresie wszystkich oferowanych przez Allianz produktów ubezpieczeniowych.


Światowe standardy


W kręgu mistrzów

Polityka Prywatności